Concise OXFORD LINGUA ENGLISH - ROMANIAN Dictionary

Posted by Robu Raluca 10/08/2020 0 Comment(s)

Concise Oxford Lingua English-Romanian Dictionary

 

              Apărut sub egida prestigioasei edituri Oxford University Press, dicţionarul Oxford Concise English-Romanian Dictionary este primul dicţionar englez-roman publicat după dicţionarul elaborat de Editura Academiei în 1974 sub coordonarea regretatului Prof. Univ. Dr. Leon Leviţchi.

              Seria CONCISE  OXFORD LINGUA este o serie de dicţionare concepute pe principii lingvistice moderne, asigurând un ghid autentic, cu note explicative atât despre cultura ţărilor vorbitoare de limba engleză, cât şi despre cultura şi limba vorbitorilor nenativi de limba engleză, în cazul nostru a vorbitorilor de limba  română.

              În editarea dicţionarului s-a ţinut cont de principiile de redactare stabilite de Oxford University Press, precum şi de categoriile diferite de cititori care îl vor folosi (vorbitori nativi şi nenativi ai limbii engleze).

 

             Editat în anul 2009, dicţionarul conţine un număr relativ mare de cuvinte şi expresii folosite în engleza americană şi în engleza britanică, peste 175.000 de cuvinte şi expresii, 270.000 de traduceri.

             Dicţionarul Oxford Concise English-Romanian este un instrument de lucru util pentru vorbitorii nenativi de limba engleză, dar şi pentru vorbitorii nativi ai acestei limbi.

             S-a acordat o atenţie deosebită selectării variantelor de traducere şi a exemplificărilor în context. Fiecare cuvânt-titlu are o singură variantă de traducere. Dacă există mai multe variante de traducere, acestea sunt indicate în funcţie de context, sub forma unor exemple clare.

             Informaţiile cuprinse în dicţionar au fost îmbogăţite cu o serie de note explicative  pe marginea lexicului inclus în carte, note gramaticale, modele de scrisori, documente şi tabele cu verbe. Dicţionarul face trimitere către aceste note ori de cate ori este cazul.

 

           Notele explicative pe marginea textului sunt încadrate într-un chenar şi sunt grupate tematic: nume de ţări, limbi străine, culori, zilele săptămânii şi unităţi de măsura. Acestea indică şi modul de exprimare a vârstei, datei şi orei.

 

           Notele culturale oferă informaţii utile despre viaţa culturală şi funcţionarea celor mai importante instituţii din Regatul Unit al Marii Britanii şi S.U.A.

       

        Notele gramaticale pot fi găsite cu uşurinţă în dicţionar. În cazul în care aceste note conţin informaţii succinte, ele sunt prezentate la începutul unui articol de dicţionar, chiar sub cuvântul-titlu. În cazul în care informaţiile incluse sunt complexe şi numeroase, notele sunt încadrate într-un chenar şi pot fi uşor identificate.

         În dicţionar au fost incluse şi “Ghidul pentru comunicare eficientă”, un set de modele de scrisori şi alte documente care pot fi utile celor care corespondează în limba engleză si română.

        Dicţionarul va indica pas cu pas modul în care puteţi folosi informaţiile din această carte în secţiunea “Using this Dictionary”.